Dienstenwijzer

Bemiddelaar

Voryo is een bemiddelaar in schadeverzekeringen voor particulieren. Wij zorgen voor  verzekeringen met uitgebreide dekkingen tegen scherpe premies. Als bemiddelaar vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM ziet er op toe dat wij ons vak verstaan en of wij ons aan de regels houden. Ons vergunningsnummer is 12042433.

Verzekeraars

De verzekeraars staan garant voor de schade uitkeringen. Verzekeraars die in Nederland actief zijn vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB ziet er op toe dat de verzekeraars het geld goed beheren, zich aan de regels houden en geen al te grote financiële risico’s nemen.

Op dit moment werken wij samen met twee verzekeraars. 

           

 • N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.

Gevolmachtigd agent

Wij werken samen met Melching Assuradeuren BV uit Drachten. Dit kantoor is gevolmachtigde van verschillende verzekeraars. Namens deze verzekeraars mogen zij verzekeringen accepteren, premies incasseren en schades afwikkelen. De verzekeraars betalen daarvoor een vergoeding aan Melching Assuradeuren BV.

Melching Assuradeuren BV valt ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Hun vergunningsnummer is 12010093.

Kopen op afstand

Hoe werkt dit?

 • Je vraagt via onze website of telefonisch een verzekering aan.
 • Je krijgt via een e-mail een voorlopige polis.
 • Je hebt pas een definitieve verzekeringsovereenkomst als de verzekeraar je heeft geaccepteerd. Dit hoor je zo snel mogelijk van ons via e-mail. Wij kunnen geen verzekering voor je afsluiten als je niet door de verzekeraar wordt geaccepteerd. In dat geval betalen wij eventueel betaalde premies terug.
 • Onze verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar. Je kunt je polis per e-mail, telefonisch of per post opzeggen wanneer je maar wilt.
 • Op de overeenkomst op afstand is het Nederlands recht van toepassing.

Voryo heeft een aanvraag lopen bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Als we gecertificeerd worden betekent dat dat onze werkwijze en gehanteerde voorwaarden in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org. 

Beloning Voryo

Onze beloning is niet in de premie verborgen, maar is een vast tarief per verzekering. Dit bedrag wordt tegelijk met de premie geïncasseerd.

Premiebetaling

Alle premies worden maandelijks via automatische incasso geïncasseerd. Wij hanteren geen andere betalingstermijnen en andere betalingsvormen.  

Preventie Partners

Schade voorkomen is altijd beter dan genezen! Daarom werken wij samen met onze Preventie Partners. Dit zijn Friese bedrijven die gespecialiseerd zijn in het voorkomen van schades. Bij hen kun je terecht voor advies en producten op het gebied van preventie. Als alle klanten van Voryo meer aandacht aan preventie besteden kunnen wij scherpe premies en goede polisvoorwaarden bedingen.

 

Waarom verzekeren bij Voryo?

 • Goede voorwaarden tegen scherpe premies
 • Geen eigen risico's
 • Samen schades voorkomen
 • Altijd garantie tegen onderverzekering

Mensen die een inbraak meegemaakt hebben merken dat dit veel met je gevoel van veiligheid doet. Ik adviseer en help klanten van Voryo graag met het beveiligen van hun woning.

Renze Prins eigenaar RKPBouw RKPBouw Franeker